top of page

Spes.ped-rådgiver

På Oasen VGS har vi rådgiver som er tilgjengelig et par dager i uka. Rådgiveren på skolen har ansvar for alt som har med tilrettelegging og spesialundervisning, dersom du skulle ha behov for dette. Om du har papirer fra ungdomsskolen er det viktig at skolen får dette, slik at rådgiveren kan sette seg inn i din opplæringssituasjon.


Rådgiveren samarbeider tett både med faglærere og PPT-tjenesten for å ivareta elevenes behov. Rådgiver har ansvar for å hjelpe elever og lærere med faglige tilrettelegginger der elever ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Du som elev kan også selv ta kontakt med rådgiveren på skolen dersom du har faglige vansker du ønsker hjelp med eller skoledagen er tøff.

Rådgiver kan hjelpe deg med følgende:

 • Faglige utfordringer på skolen

 • Hjelp til formidling av kontakt med helsevesen/andre instanser

 • Faglig tilrettelegging 

 • Andre konkrete utfordringer knyttet til skolehverdagen.

Vi på skolen skal så godt vi kan legge til rette om det er spesielle utfordringer som gjør skolehverdagen krevende. Vi har tett dialog med PPT og kobler inn de for råd og løsninger dersom det er nødvendig. Vi vil minne om at skolen ikke kan ta ansvar for helsemessige utfordringer og diagnoser hvor helsevesenet er rett instans. Om du trenger hjelp til å kontakte helsevesen, kan rådgiver eller helsesøster hjelpe deg med dette.

Skjemaer til bruk i forhold til rådgivertje
nesten
Søknad om særlig tilrettelegging: Skjema

Ta gjerne kontakt:
Turid Ramse
Rådgiver, 
turid.ramse@oasenskole.no

Anchor 1

Helsetjenesten

Helsetjenesten ved skolen

Hva kan helsesøster hjelpe med?

 • Psykisk helse

 • Fysisk helse

 • Prevensjon (veiledning og resepter)

 • Graviditet (test og veiledning)

 • Klamydiatest

 • Kosthold

 • Røyking/snus

 • Rus

 • Sorg

 • Andre utfordringer i livet ditt

Helsesøster har kontor i administrasjonsbygget.

 

ÅPNINGSTIDER:

Torsdager i partallsuker kl. 08.30 - 14.30

«Drop in» eller timebestilling på sms 98 29 97 74

Vi har nært samarbeid med lege, psykolog, fysioterapeut og andre i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. Det betyr at det du sier ikke kommer videre med mindre du har gitt tillatelse til det.

Du får ikke registrert fravær når du oppsøker skolehelsetjenesten.
Skolehelsetjenesten er gratis.

Hjertelig velkommen!

 

Hilsen

Yngvild Hagen Castle

Kontaktinfo

Mobilnr:  98 29 97 74

Mail: Yngvild.H.Castle@vennesla.kommune.no

bottom of page