top of page

Informasjon om søknad

Velkommen til Oasen VGS

Det er veldig hyggelig at du er interessert i skolen. På denne siden finner du praktisk informasjon om selve SØKNADEN til skolen.

For mer info om linjene, skolen og hvordan det er å være elev velg ett av våre program.

Kom gjerne på besøk

Vi tilbyr flere hospiteringsdager hvor du er hjertelig velkommen til å komme på besøk. I tillegg arrangerer vi åpen dag i januar eller februar.

 

Innsøkning

Dere må søke gjennom to portaler:

Vigo      Søknad gjennom Vigo
iSkole   Søknad til KV (iSkole)

Innsøkning til skolen skjer via VIGO innen fristen 1. mars. Etter 1. mars har vi fortløpende inntak.


Dere må også fylle i skjemaet på iSkole. Da blir du registrert i skolens interne system. Gjennom dette skjemaet får vi den informasjonen vi trenger om elevenes språkvalg fra ungdomsskolen, instrumentønsker, etc.

Alle nye søkere til Oasen VGS må sende oss vitnemål, karakterutskrifter og ev. fagbrev innen søknadsfristen.

 

Kontakt oss gjerne ved spørsmål. Det er også mulig å sende oss e-post. Bruk adressen post@oasenvgs.no.

Opptakskrav

Opptak til Musikk, dans og drama skjer på bakgrunn av karakterene i avsluttende fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10. klasse. Vi foretar for tiden ikke opptaksprøver. De som ønsker å bli vurdert etter «prøvespilling» legger ved en demo. Denne blir vurdert sammen med karakterene. Elever som går på Vg1 eller Vg2 ved en annen videregående skole for musikk/dans/drama, legger i tillegg til vitnemål fra 10. klasse ved karakterutskrift fra 1. termin evt. Vg1 + 1. termin Vg2.

Opptak til Studiespesialisering skjer på bakgrunn av karakterene i avsluttende fag fra 8. og 9. klasse pluss 1. termin i 10. klasse.

Opptak til Vg3 påbygging skjer på bakgrunn av karakterer i Vg1 og Vg2.

Søkere fra andre fylker

Logg deg inn på VIGO.no

Velg fylke: Agder

Velg skole: Oasen Vgs Vennesla (friskole)

Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning

Oasen Vgs Vennesla er offentlig godkjent i Norge, det vil si at du som elev kan søke om støtte fra lånekassen. Alle satsene under er for skoleåret 2024/2025.

Utstyrsstipend

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr til den utdanningen du tar.

Du får 1309 kroner på studiespesialiserende, påbygg, medier og kommunikasjon, musikk, dans og drama.

Inntektsavhengig stipend

Stipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnadene for elever fra familier med svak økonomi.

Stipendet skal sikre at elever har mulighet til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

Se satser for inntektsavhengig stipend på lanekassen.no.

Borteboerstipend

Borteboerstipend er en støtteordning til elever som ikke kan bo hjemme mens de er i videregående opplæring. Du kan bare få borteboerstipend hvis

  • det er mer enn 40 km mellom hjem og skole, eller

  • du bruker mer enn tre timer om dagen på å reise til og fra skolen, eller

  • det er særlige forhold i hjemmet som gjør at ikke du kan bo der

Foreslått sats for skoleåret 2024/2025 er 6677 kroner per måned.

Lån til skolepenger

Hvis du skal gå på en privat videregående skole der du må betale skolepenger, kan du få et skolepengelån. Du kan få lånet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, men hvis andre betaler hele eller deler av skolepengene for deg, må du gi oss beskjed om det.

Se oppdaterte satser for lån til skolepenger på lånekassen.no.

Søk om stipend og lån på www.lanekassen.no

 

Er det noe du lurer på? Eller har du lyst til å besøke skolen? Ta gjerne kontakt...

Takk for interessen, vi ser fram til å møte deg

bottom of page